Bảo Hiểm Bắt Buộc Ô tô – Xe máy

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự Bắt Buộc Chủ Xe Ô Tô – Xe Máy gọi tắt là Bảo hiểm Bắt buộc Ô tô – Xe Máy.

Đây là loại bảo hiểm mà người chủ xe cần xuất trình cho cảnh sát giao thông khi cần được kiểm tra và là loại bảo hiểm bắt buộc phải có khi tham gia giao thông.

Dịch vụ Bảo hiểm của Bảo hiểm Dầu Khí Việt Nam PVI cam kết cung cấp Bảo hiểm chính gốc, hợp pháp, có thể tra cứu được.

Quy trình mua bảo hiểm

Xử lý bồi thường

Mức bồi thường


Biểu phí bảo hiểm bắt buộc

Xe Không kinh doanh vận tải

Loại xe Phí chưa VAT Phí ship
Xe 4-5 chỗ 437.000 20-30.000
Xe từ 6 đến 11 chỗ 794.000 Miễn phí
Xe 12 đến 24 chỗ 1.270.000 Miễn phí
Xe trên 24 chỗ 1.825.000 Miễn phí
Xe bán tải, pickup, minivan 933.000 Miễn phí

Xe Có kinh doanh vận tải

Loại xe Phí chưa VAT Phí ship
Xe 4-5 chỗ 756.000 Miễn phí
Xe 6 chỗ 929.000 Miễn phí
Xe 7 chỗ 1.080.000 Miễn phí
Xe 8 chỗ 1.253.000 Miễn phí
Xe 9 chỗ 1.404.000 Miễn phí
Xe 10 chỗ 1.512.000 Miễn phí
Xe 11 chỗ 1.656.000 Miễn phí
Xe 12 chỗ 1.822.000 Miễn phí
Xe 13 chỗ 2.049.000 Miễn phí
Xe 14 chỗ 2.221.000 Miễn phí
Xe 15 chỗ 2.394.000 Miễn phí

Xe Taxi

Loại xe Phí chưa VAT Phí ship
Xe taxi 5 chỗ 1.285.200 Miễn phí
Xe taxi 7 chỗ 1.836.000 Miễn phí
Xe taxi 8 chỗ 2.130.100 Miễn phí

Xe tải

Loại xe Phí chưa VAT Phí ship
Xe dưới 3 tấn 853.000 Miễn phí
Xe từ 3 đến 8 tấn 1.660.000 Miễn phí
Xe 8 tấn đến 15 tấn 2.746.000 Miễn phí
Xe trên 15 tấn 3.200.000 Miễn phí
Xe đầu kéo 4.800.000 Miễn phí