Bảo Hiểm Bắt Buộc Ô tô – Xe máy

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự Bắt Buộc Chủ Xe Ô Tô – Xe Máy gọi tắt là Bảo hiểm Bắt buộc Ô tô – Xe Máy.

Đây là loại bảo hiểm mà người chủ xe cần xuất trình cho cảnh sát giao thông khi cần được kiểm tra và là loại bảo hiểm bắt buộc phải có khi tham gia giao thông.

Nói một cách đơn giản, bảo hiểm xe ô tô bắt buộc là bảo hiểm dành cho chủ xe ô tô hoặc người điều khiển chiếc ô tô đó. Khi xảy ra rủi ro tai nạn, công ty bảo hiểm sẽ thay mặt chủ xe/người điều khiển xe trả bồi thường cho bên thứ ba (bên mà chiếc ô tô gây tai nạn).
  Dịch vụ Bảo hiểm của Bảo hiểm Dầu Khí Việt Nam PVI cam kết cung cấp Bảo hiểm chính gốc, hợp pháp, có thể tra cứu được.

  Đặt mua bảo hiểm

  Xử lý bồi thường

  Mức bồi thường


  Biểu phí bảo hiểm bắt buộc

  Xe Không kinh doanh vận tải

  Loại xe Phí chưa VAT Phí có VAT Phí ship
  Xe 4-5 chỗ 437.000 480.700 20-30.000
  Xe từ 6 đến 11 chỗ 794.000 873.400 Miễn phí
  Xe 12 đến 24 chỗ 1.270.000 1.397.000 Miễn phí
  Xe trên 24 chỗ 1.825.000 2.007.500 Miễn phí
  Xe bán tải, pickup, minivan 933.000 1.026.300 Miễn phí

  Xe Có kinh doanh vận tải

  Loại xe Phí chưa VAT Phí có VAT Phí ship
  Xe 4-5 chỗ 756.000 831.600 Miễn phí
  Xe 6 chỗ 929.000 1.021.900 Miễn phí
  Xe 7 chỗ 1.080.000 1.188.000 Miễn phí
  Xe 8 chỗ 1.253.000 1.378.300 Miễn phí
  Xe 9 chỗ 1.404.000 1.378.300 Miễn phí
  Xe 10 chỗ 1.512.000 1.663.200 Miễn phí
  Xe 11 chỗ 1.656.000 1.821.600 Miễn phí
  Xe 12 chỗ 1.822.000 2.004.200 Miễn phí
  Xe 13 chỗ 2.049.000 2.253.900 Miễn phí
  Xe 14 chỗ 2.221.000 2.443.100 Miễn phí
  Xe 15 chỗ 2.394.000 2.633.400 Miễn phí
  Xe 16 chỗ 3.054.000 3.359.400 Miễn phí

  Xe Taxi

  Loại xe Phí chưa VAT Phí có VAT Phí ship
  Xe taxi 5 chỗ 1.285.200 1.413.720 Miễn phí
  Xe taxi 7 chỗ 1.836.000 2.019.600 Miễn phí
  Xe taxi 8 chỗ 2.130.100 2.343.110 Miễn phí

  Xe tải

  Loại xe Phí chưa VAT Phí ship
  Xe dưới 3 tấn 853.000 938.300 Miễn phí
  Xe từ 3 đến 8 tấn 1.660.000 1.826.000 Miễn phí
  Xe 8 tấn đến 15 tấn 2.746.000 3.020.600 Miễn phí
  Xe trên 15 tấn 3.200.000 3.520.000 Miễn phí
  Xe đầu kéo 4.800.000 5.280.000 Miễn phí