Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự Bắt Buộc Xe Máy gọi tắt là Bảo hiểm Bắt buộc Xe Máy.

Đây là loại bảo hiểm mà người chủ xe cần xuất trình cho cảnh sát giao thông khi cần được kiểm tra và là loại bảo hiểm bắt buộc phải có khi tham gia giao thông.

BẢO HIỂM XE MÁY ĐIỆN TỬ

Bắt đầu từ năm 2021, bảo hiểm xe máy điện tử đã áp dụng toàn quốc, người tham gia giao thông không cần phải giữ bảo hiểm giấy bên mình để xuất trình cho cơ quan kiểm tra. Thay vào đó, người tham gia giao thông chỉ cần lưu mã QR bảo hiểm điện tử ở điện thoại để sử dụng khi cần.
  * Ngoài việc giao nhanh bằng Grab, PVI có dịch vụ chuyển phát nhanh không tính phí đến khách hàng toàn quốc bằng dịch vụ ship 48 tiếng của công ty Chuyển Phát Nhanh Sonic Express.

  HOTLINE BỒI THƯỜNG: 1900 54 54 58

  PHÍ BẢO HIỂM XE MÁY:

  Bảo hiểm Bắt Buộc Xe Máy thông thường có phí là 66.000 VND đối với xe trên 50cc và có phí là 60.500 đối với xe dưới 50cc.
  Ngoài ra người mua có thể mua thêm bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe 20.000 cho 2 chỗ ngồi. Các giá bán khác đều không phải là giá bán được quy định từ Bộ Tài Chính.

  HẠN MỨC BỒI THƯỜNG

  Bồi thường đối với bên thứ 3

  – Bồi thường về người: 100 triệu đồng/người/vụ
  – Bồi thường về tài sản: 50 triệu đồng/vụ

  Bồi thường người ngồi trên xe

  – Bồi thường về người: 10 triệu đồng/người/vụ – tối đa 2 người
  Dịch vụ Bảo hiểm của Bảo hiểm Dầu Khí Việt Nam PVI, chung tôi cam kết cung cấp Bảo hiểm chính gốc, hợp pháp, có thể tra cứu được.

  Gửi thông tin cà vẹt

  * Mua số lượng nhiều xin liên hệ qua Zalo   * Ngoài việc giao nhanh bằng Grab, PVI có dịch vụ chuyển phát nhanh không tính phí đến khách hàng toàn quốc bằng dịch vụ ship 48 tiếng của công ty Chuyển Phát Nhanh Sonic Express.

    · Liên hệ gọi lại

    Xin quý khách để số điện thoại ở khung bên dưới

    Hướng dẫn Scan QR code Ấn chỉ điện tử Ô tô Xe Máy bằng Zalo