Bảo Hiểm Bắt Buộc Xe Tải

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự Bắt Buộc Chủ Xe Ô Tô – Xe Máy gọi tắt là Bảo hiểm Bắt buộc Ô tô – Xe Máy.

Đây là loại bảo hiểm mà người chủ xe cần xuất trình cho cảnh sát giao thông khi cần được kiểm tra và là loại bảo hiểm bắt buộc phải có khi tham gia giao thông.

Phí xe tải dưới 3 tấn là 938.300 VND

Phí xe tải 3 đến 8 tấn là 1.826.000 VND

Phí xe tải 8 đến 15 tấn là 3.020.600 VND

Phí xe tải trên 15 tấn là 3.520.000 VND

Dịch vụ Bảo hiểm của Bảo hiểm Dầu Khí Việt Nam PVI cam kết cung cấp Bảo hiểm chính gốc, hợp pháp, có thể tra cứu được.

Quy trình mua bảo hiểm

Xử lý bồi thường

Mức bồi thường


Biểu phí bảo hiểm bắt buộc

Xe Không kinh doanh vận tải

Loại xe Phí chưa VAT Tổng phí
Xe 4-5 chỗ 437.000 480.700
Xe từ 6 đến 11 chỗ 794.000 873.400
Xe 12 đến 24 chỗ 1.270.000 1.397.000
Xe trên 24 chỗ 1.825.000 2.007.500
Xe bán tải, pickup, minivan 933.000 1.026.300

Xe Có kinh doanh vận tải

Loại xe Phí chưa VAT Tổng phí
Xe 4-5 chỗ 756.000 831.600
Xe 6 chỗ 929.000 1.021.900
Xe 7 chỗ 1.080.000 1.188.000
Xe 8 chỗ 1.253.000 1.378.300
Xe 15 chỗ 2.394.000 2.633.400

Xe tải

Loại xe Phí chưa VAT Tổng phí
Xe dưới 3 tấn 853.000 938.3000
Xe từ 3 đến 8 tấn 1.660.000 1.826.000
Xe 8 tấn đến 15 tấn 2.746.000 3.020.600
Xe trên 15 tấn 3.200.000 3.520.000
Xe đầu kéo 4.800.000 5.280.000