Danh sách bệnh viện bảo lãnh viện phí PVI CARE

Danh sách cập nhật lúc 08h ngày 15/05/2020

STTCƠ SỞ Y TẾĐỊA CHỈĐIỆN THOẠINỘI TRÚNGOẠI TRÚRĂNGTG BẢO LÃNHBH Y TẾ
1Bệnh viện Hữu Nghị - Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầuSố 1 Trần Khánh Dư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội024 38221937xxxThứ 2- 6: 8h- 17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
2Bệnh viện Đại học Y Hà NộiTòa nhà A2, Số 1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội 024 35747788xThứ 2- 6: 8h-17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
3Bệnh viện Hữu Nghị - Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầuSố 1 Trần Khánh Dư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội25 38221937xxxThứ 2- 6: 8h- 17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
4Bệnh viện Đại học Y Hà NộiTòa nhà A2, Số 1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội 25 35747788xThứ 2- 6: 8h-17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
5Bệnh viện Hữu Nghị - Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầuSố 1 Trần Khánh Dư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội26 38221937xxxThứ 2- 6: 8h- 17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
6Bệnh viện Đại học Y Hà NộiTòa nhà A2, Số 1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội 26 35747788xThứ 2- 6: 8h-17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
7Bệnh viện Hữu Nghị - Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầuSố 1 Trần Khánh Dư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội27 38221937xxxThứ 2- 6: 8h- 17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
8Bệnh viện Đại học Y Hà NộiTòa nhà A2, Số 1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội 27 35747788xThứ 2- 6: 8h-17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
9Bệnh viện Hữu Nghị - Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầuSố 1 Trần Khánh Dư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội28 38221937xxxThứ 2- 6: 8h- 17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
10Bệnh viện Đại học Y Hà NộiTòa nhà A2, Số 1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội 28 35747788xThứ 2- 6: 8h-17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
11Bệnh viện Hữu Nghị - Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầuSố 1 Trần Khánh Dư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội29 38221937xxxThứ 2- 6: 8h- 17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
12Bệnh viện Đại học Y Hà NộiTòa nhà A2, Số 1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội 29 35747788xThứ 2- 6: 8h-17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
13Bệnh viện Hữu Nghị - Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầuSố 1 Trần Khánh Dư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội30 38221937xxxThứ 2- 6: 8h- 17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
14Bệnh viện Đại học Y Hà NộiTòa nhà A2, Số 1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội 30 35747788xThứ 2- 6: 8h-17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
15Bệnh viện Hữu Nghị - Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầuSố 1 Trần Khánh Dư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội31 38221937xxxThứ 2- 6: 8h- 17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
16Bệnh viện Đại học Y Hà NộiTòa nhà A2, Số 1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội 31 35747788xThứ 2- 6: 8h-17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
17Bệnh viện Hữu Nghị - Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầuSố 1 Trần Khánh Dư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội32 38221937xxxThứ 2- 6: 8h- 17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
18Bệnh viện Đại học Y Hà NộiTòa nhà A2, Số 1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội 32 35747788xThứ 2- 6: 8h-17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
19Bệnh viện Hữu Nghị - Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầuSố 1 Trần Khánh Dư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội33 38221937xxxThứ 2- 6: 8h- 17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
20Bệnh viện Đại học Y Hà NộiTòa nhà A2, Số 1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội 33 35747788xThứ 2- 6: 8h-17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
21Bệnh viện Hữu Nghị - Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầuSố 1 Trần Khánh Dư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội34 38221937xxxThứ 2- 6: 8h- 17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
22Bệnh viện Đại học Y Hà NộiTòa nhà A2, Số 1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội 34 35747788xThứ 2- 6: 8h-17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
23Bệnh viện Hữu Nghị - Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầuSố 1 Trần Khánh Dư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội35 38221937xxxThứ 2- 6: 8h- 17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
24Bệnh viện Đại học Y Hà NộiTòa nhà A2, Số 1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội 35 35747788xThứ 2- 6: 8h-17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
25Bệnh viện Hữu Nghị - Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầuSố 1 Trần Khánh Dư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội36 38221937xxxThứ 2- 6: 8h- 17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
26Bệnh viện Đại học Y Hà NộiTòa nhà A2, Số 1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội 36 35747788xThứ 2- 6: 8h-17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
27Bệnh viện Hữu Nghị - Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầuSố 1 Trần Khánh Dư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội37 38221937xxxThứ 2- 6: 8h- 17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
28Bệnh viện Đại học Y Hà NộiTòa nhà A2, Số 1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội 37 35747788xThứ 2- 6: 8h-17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
29Bệnh viện Hữu Nghị - Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầuSố 1 Trần Khánh Dư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội38 38221937xxxThứ 2- 6: 8h- 17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng
30Bệnh viện Hữu Nghị - Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầuSố 1 Trần Khánh Dư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội25 38221937xxxThứ 2- 6: 8h- 17h Đóng tạm ứng theo yêu cầu BVÁp dụng