Từ ngày 01/01/2023 – Tổng công ty Bảo hiểm PVI sẽ thay đổi Logo và Hệ thống nhận diện thương hiệu. Theo đó, logo mới sẽ là hình ngôi sao đỏ và chữ PVI Insurance màu xanh theo hình ảnh mới nhất được cập nhật dưới đây.

Kính thông báo quý khách hàng được biết.

Logo PVI mới nhất 2023

Download Logo PVI mới nhất tại đây