Slide 1

Gói bảo hiểm sức khỏe linh động tùy chỉnh phù hợp theo nhu cầu của từng khách hàng doanh nghiệp.

Gói bảo hiểm sức khỏe linh động tùy chỉnh phù hợp theo nhu cầu của từng khách hàng doanh nghiệp.

THỦ TỤC CHI TRẢ

Trường hợp Người được bảo hiểm ứng trước tiền trả cho bệnh viện khi Người được bảo hiểm khám chữa bệnh ngoại trú và khám chữa bệnh nội trú ngoài hệ thống bệnh viện bảo lãnh viện phí của Bảo hiểm PVI.

QUY TRÌNH THANH TOÁN

BƯỚC 1. Người được bảo lãnh thanh toán tại bệnh viện/phòng khám/cơ sở y tế.

Sau đó thu thập bản gốc hóa đơn, chứng từ liên quan và lập giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm, rồi gửi về Văn phòng Chăm sóc khách hàng của PVI.

BƯỚC 2. Công ty Bảo hiểm PVI kiểm tra hóa đơn, chứng từ liên qua và thông tin người được bảo hiểm.

Nếu có các phát sinh về cập nhật thông tin, hồ sơ bảo hiểm, nhân viên PVI sẽ liên hệ với người được bảo hiểm để tiến hành xác minh hoặc cập nhật hồ sơ.

BƯỚC 3. Người được bảo hiểm nhận thanh toán từ Công ty Bảo hiểm PVI

Cần tư vấn thêm, xin quý khách để lại thông tin


    Xem thêm

    Giới thiệu PVI Care

    Bảo lãnh viện phí